Publications

Scientific Publications

  • Yerkes, M. A., André, S. C., Besamusca, J. W., Kruyen, P. M., Remery, C. L., van der Zwan, R. & Geurts, S. A. (2020). ‘Intelligent’ lockdown, intelligent effects? Results from a survey on gender (in) equality in paid work, the division of childcare and household work, and quality of life among parents in the Netherlands during the Covid-19 lockdown. PloS one, 15(11), e0242249. See article

  • André, S., Yerkes, M.A. & Remery, C. (2021). De invloed van de corona-crisis op de relatieve verdeling van zorg door moeders en vaders. Mens & Maatschappij 96(3): 331-365. See article

  • André, S. (2021). Coronacrisis zorgt voor toegenomen werkdruk ouders, vooral bij moeders.Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 29(4): 14-17. See article

  • Remery, C., André S., Besamusca J., Yerkes, M., Hummel B., & van der Zwan, R., (2021). De coronapandemie en de verdeling van huishoudelijke en zorgtaken in Nederland. In: Anne Gielen, Dinand Webbink en Bas ter Weel (red), Preadviezen 2021. Ongelijk Nederland. Een drieluik over migratie, onderwijs en de coronacrisis. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Tevens artikel ESB 24 november 2021:

  • Yerkes, M. A., Remery, C., André, S., Salin, M., Hakovirta, M., & van Gerven, M. (2022). Unequal but balanced: Highly educated mothers’ perceptions of work–life balance during the COVID-19 lockdown in Finland and the Netherlands. Journal of European Social Policy. See article